Защита на личните данни

Къде се съхранява личната информация?
Личните данни се съхраняват на сървърите на сайта, на територията на Европейския съюз. Никакви данни не се съхраняват извън Европейския съюз.

Как е защитена личната информация?
Omnia-gg.com защитатва личната информация с помощта на най-новите технологии и мерки.
Централизирано съхраняване на личните данни в информационни инфраструктури с ограничен достъп само за конкретни служители на фирмата.
Защитено съхранение на личните данни на физически носител, видео наблюдение и др.
Използване на високо технологични решения в областта на информацията, нейното съхранение и обработване, като защити с пароли, съвременен антивирусен софтуер, криптирани канали за достъп и други.

Каква лична информация се събира?
Лична информация на нерегистриран потребител (лична информация споделена доброволно от потребителя):
– при изпращане на съобщение от страницата за контакт: имейл адрес, име.
– при записване за информационен бюлетин: имейл адрес, име.
Лична информация на регистриран потребител (лична информация споделена доброволно от потребителя):
– при регистрация: име, адрес, телефон, имейл, IP адрес.
– при поръчка: адрес за доставка, адрес за плащане.
– при записване за информационен бюлетин: име, имейл

Технически данни
Информация, която се обработва при ползването на сайта:
– данни за браузера, бисквитки, IP адрес, насочваща страница (referrer).

Създаване на профил и управление
Всеки потребител при регистриране на профил въвежда информацията по-горе и е отговорен за нейната достоверност. При регистрация той въвежда свой имейл и всяка понататъшна комуникация свързана с личните данни се провежда само и единствено на регистрирания имейл.
Отговорност на потребителя е да съхранява данните си за достъп (имейл и парола) и в случай на необходимост трябва да уведоми админстрацията за неоторизиран достъп чрез потребителския акаунт.

На страницата на профила си, потребителят може да променя личната информация. Администрацията не е отговорна по никакъв начин за достоверността на въведената информация.

Как се ползва личната информация на потребителите?

1. Обработка на поръчки:
Част от личната информация се споделя с фирми, при условията на споразумения за поверителност, за обработване, финансово-счетоводна дейност, доставяне и плащане на поръчки. Тези доставчици могат да имат достъп само до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.
2. Статистика и анализ
За подобряване работата на сайта и управление на търговската дейност ползваме статистически данни събирани от трети страни – Google Analytics, Facebook и др.
3. Техническа поддръжка и сигурност
С цел добра работа на сайта, сигурност на информацията и предотвратяване на злоуптреби, оторизирани технически фирми могат да имат достъп до личните данни.
4. Изпращане на информационен бюлетин
Нашият информационен бюлетин се изпраща само на записалите се за него потребители. Данните не се споделят във вътрешната система на сайта или с трети страни.
Всеки потребител може да се отпише във всеки момент от получаването му.
Регистрираните потребители могат да го направят на страницата на профила си и изпращането ще спре автоматично.
Нерегистрираните потребители следва да се свържат с администрацията на сайта и след потвърждение на имейла, ще бъдат отписани.
5. Игри, инициативи и комуникация в социалните мрежи
Данните получени от тези мероприятия ще се ползват само за целта на мероприятието.
6. Контакт с нас, обаждане по телефон, уведомяване за наличност на стока
Данните получени при комуникация със служителите на сайта се ползват само за нуждите, за които са получени.
Ние не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако установим, че сме събрали такава, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро.
Ние не събираме и не обработваме чувствителни и биометрични данни, както и други такива несвързани с основната ни дейност, както и предоставени ни от трети лица или от публични регистри.
Всички посочени по-горе контрагенти са в договорни отношения с нас и имат задължението да не разкриват наша информация. Те също са регистрирани като администратори и като обработващи лични данни и носят отговорност за опазването й.
Разкриването на каквато и да е лична информация е възможно единствено в случаите, когато тя е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират такава при спазване на нормативно установения ред.

Права на лицата, чиито лични данни се обработват

Ние уважаваме вашето право на достъп и контрол на вашата информация и ще отговорим на Вашите искания за информация и, където е приложимо, ще коригираме, променим или изтрием личната ви информация.
– Право на достъп до и право на прозрачна информация
– Право на коригиране на личните данни
– Право на изтриване на личните данни
– Право на ограничаване на обработването
– Право на преносимост на данните
– Право на възражение
– Право за оспорване на автоматичната обработка
– Оттегляне на съгласието
– Право на уведомяване на субекта на лични данни при пробив

Важно е да знаете също, че с използването на този уебсайт, Вие автоматично се съгласявате с настоящата политика на поверителност.

Main Menu